Wspólne seminarium Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego i Wydziału Fizyki


Warszawa, 18 marca 2015, Pasteura 3
PISAK częścią wykładu „Od pierwszych w Polsce interfejsów mózg-komputer do technologii asystujących, czyli o przypadkach fizyka w neuronaukach” wygłoszonym przez prof. Piotra Durkę.

Dodaj komentarz