Dla deweloperów


Bibliotekidev

PISAK jest głównie rozwijany w języku Python 3 przy użyciu biblioteki Clutter i innych bibliotek z projektu GNOME.

 

Źródła

PISAK jest rozwijany na licencji GPL v3.0. Źródła znajdują się na platformie Github pod adresem https://github.com/BrainTech/pisak.

 

Dokumentacja

Dokumentacja do systemu PISAK jest generowana ze źródeł przy użyciu Sphinx‚a.