Konferencja „Innowacje społeczne – od idei do upowszechniania efektów”


o PISAKu na koferencji Innowacje Społeczne z koferencji Innowacje Społeczne z koferencji Innowacje Społeczne z koferencji Innowacje Społeczne

Warszawa, 24 października 2014 roku, Akademia Leona Koźmińskiego, Aula II, 10:45-12:15 Panel dyskusyjny: Informacje, wiedza i dyfuzja efektów — filary innowacji społecznych. Problemy do dyskusji: 1.Informacja i wiedza — super mózg czy czarne dziury…? 2.Dyfuzja innowacji –- finał procesu czy never ending story? Moderator: prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta. Paneliści:

  • dr Alicja Adamczak – Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
  • prof. dr hab. Piotr Jerzy Durka – Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. Witold Kwaśnicki – Uniwersytet Wrocławski
  • Joanna Makocka – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Monika Rozkosz-Deichmann – Fundacja Sedeka
  • Agata Stafiej – Bartosik – Ashoka Innowatorzy dla Dobra Publicznego
  • Piotr Stańczak – Europejskie Centrum Konsumenckie ECC-Net

http://www.kozminski.edu.pl/innowacjespoleczne/

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/innowacje-spoleczne-od-idei-do-upowszechniania-efektow.html

Dodaj komentarz